Disclaimer

DISCLAIMER

De website www.jci-ede.nl is een initiatief van JCI Ede. De informatie die door of namens JCI Ede op deze site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt echter niet ingestaan. De informatie is indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. JCI Ede garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. JCI Ede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. JCI Ede heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door JCI Ede worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van JCI Ede verwijzen. JCI Ede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende sites.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JCI Ede. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van JCI Ede. Alle auteursrechten berusten eveneens bij JCI Ede.

Het Nederlands recht is van toepassing.